Site aanbevelen Add to iGoogle! RSS / XML Feed
Beschikbaar in deze talen Nederlands
Nederlands
  Français
Français
 
Privacy Beleid
Carjob verzamelt persoonlijke gegevens van surfers die een verbinding maken met de site, alsook van de (rechts)personen die zich op de diensten abonneren:
- Teneinde een marktstudie te verrichten onder meer door statistieken op te stellen over de bezoeken aan de verschillende rubrieken;
- Teneinde, door middel van online formulier, de surfers beter te kennen en te kunnen antwoorden op hun vragen, en in voorkomend geval, ze te informeren over de nieuwe kenmerken, diensten of producten van Carjob en zijn partners;
- Teneinde een nieuwsbrief aan de geabonneerden te zenden.

Zonder uw toestemming zullen we uw informatie niet aan derden verspreiden, verkopen of delen (e-mailadres, telefoonnummer of faxnummer, demografische gegevens, of indentificatie).
U geeft Carjob wel de toestemming om u informatie te zenden aangaande de nieuwe diensten ondermeer via direct marketing (e-mail).

Middels een mail naar adbcaractivity.be bekomt u een schriftelijke bevestiging van Carjob van uw persoonlijke gegevens en de aanpassing van gebeurlijke onjuiste, onvolledige of niet pertinente gegevens.


Carjob zal zijn best doen om de persoonlijke gegevens te beschermen teneinde te verhinderen dat ze gewijzigd zouden worden of zonder toestemming zouden medegedeeld worden aan derden.

Carjob behoudt zich het recht om informatie te controleren (zowel inhoud, afkomst als bestemming) indien het redelijkerwijze aannemelijk is te geloven dat deze mededelingen betrekking hebben op onwettelijke of ongeoorloofde activiteiten, of indien ze het bevel kreeg van de bevoegde overheid. Tenzij voor het geval dat deze contrôle uitgevoerd werd ten verzoeke van de bevoegde overheid, zal het nazicht door Carjob enkel slaan op de boodschappen met een openbaar of een niet confidentieel karakter, met name de informatie die zich op een webpagina bevinden, de informatie die men vindt in discussiefora of mailings, enz.

Carjob mag alle maatregelen nemen teneinde een goed beheer van het informaticasysteem te garanderen en heeft hiervoor toegang tot alle mededelingen opgeslagen in zijn systeem.

De internaut verbindt er zich toe om het geheim en confidentieel karakter van zijn paswoord en toegangscode te bewaren. Ieder gebruik van deze identificatiemiddelen geschiedt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de internaut. Ingeval van misbruik, dient de internaut Carjob onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen.

Carjob mag persoonlijke informatie van de internauten verspreiden op verzoek van de overheid of telkens wanneer er te goeder trouw geoordeeld wordt dat zulks vereist wordt:
- Om zich in regel te stellen met de van kracht zijnde reglementering of wetgeving,
- Om de rechten of goederen van BelgischRecht.Net, diens site of gebruikers te beschermen of te verdedigen,
- Om in uitzonderlijke omstandigheden de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de site, Carjob of het publiek te beschermen.